Slogan tiếng anh in trên áo lớp, áo đồng phục

  1.            A9 – We are one (chúng ta là số 1)    2.            We are superman (chúng ta là siêu nhân)    3.            We always smile (chúng tôi luôn luôn vui vẻ)    4.            You never walk alone.(bạn không bao giờ đi một mình)    5.            Good friends never let U do stupid things. […]